GBG ART POP var en smårevolutionär satsning för den nya generationens alternativa musikscen, där vi genom olika typer av projekt fokuserade på att etablera och lyfta fram genren Art Pop. För oss står Art Pop för musik som är miniepisk, progressiv och gränslös, som suddar ut gamla invanda genregränser och öppnar upp våra öron och hjärtan med sin musikaliska kraft.

 

GBG ART POP grundades och drevs av Jenny Gustafsson Soovik, Linda Gustafsson Hedborg och Janan Zapata.

APE logga 2016 web.png
APE logga 2017 web.png

Kort om genrekultur

Något som vi tycker är aktuellt att diskutera i samband med projekt och initiativ som rör en yngre generation professionella musiker och musikskapare, är frågor om normer och strukturer kring genrekultur. Vi ser ett behov hos unga musiker idag av initiativ som arbetar för ett öppnare förhållningssätt till musikaliska gränser. De frågor vi ställer oss är vad den konventionella uppdelningen av musikgenrer får för konsekvenser på ett socialt och kulturellt plan? Hur har den påverkat vår musikkultur, vår mångfald och våra perspektiv? Och inte minst hur förutsättningarna ser ut för de musikskapare och musiker som rör sig mellan genrer?


Samtidigt som en genre kan innebära trygghet och tillhörighet för vissa är steget från tillhörighet till stängd grupp inte särskilt långt. Genreöverskridande musiker och musikskapare hamnar lätt i otydliga gränsland mellan olika konstnärliga uttryck. Det kan handla om allt från att hitta scener att presentera musiken på till att fylla i blanketter och ansökningar. Musiker och musikskapare verkar i system som är starkt färgade av normer kring genrekultur och konstnärliga uttryck. Det kan skapa identitetsproblem för många, samt rädsla för vissa typer av uttryck med lägre konstnärlig status. Konsekvenserna kan bli normbildning som exkluderar och kan leda till diskriminering samt konstnärlig begränsning och stagnation.

© Kartong Inn // info@kartonginn.se

Foto av: Erika Hedman, Lars Dyrendom, Sanna Tedeborg, Juliana Zapata, Amanda Erixån.